33 C
Ho Chi Minh City
Monday, March 27, 2023

Buy now

Tự nhiên ta thấy mặt nóng bừng ngứa ngáy khó chịu mà không phải do bệnh chứng gây ra. Đó là một điềm.
Mặt bừng nóng tuy là một điềm nhưng cũng chưa phải là điềm dữ, mà chỉ là một lối báo ứng tự nhiên và vẫn có những giá trị khác nhau tuỳ theo thời gian xảy ra.

Ngoài việc mặt nóng, còn tai nóng, lắm lúc bừng đỏ trông thấy. Gần như một thứ phong ngứa thường gọi là mề đay. Thật ra đó là điềm nóng tai. Điềm này cũng có giá trị tương đương như mặt nóng.

– 23 giờ đến 01 giờ: công việc trù tính sẽ được thu xếp, lợi vào.
– 01 giờ đến 03 giờ: sắp có chuyện bực mình, có lục đục trong nhà.
– 03 giờ đến 05 giờ: có người bạn đến nhà mời hợp tác.
– 05 giờ đến 07 giờ: có người mời ăn uống.
– 07 giờ đến 09 giờ: người xa về đem tin vui.
– 09 giờ đến 11 giờ: người cũ tưởng nhớ đến mình, mong gặp để giúp đỡ.
– 11 giờ đến 12 giờ: có chuyện xích mích giữa người trong thân.
– 13 giờ đến 15 giờ: có cãi vã, đề phòng to chuyện.
– 15 giờ đến 17 giờ: có người giới thiệu khách quí muốn hợp tác với mình.
– 17 giờ đến 19 giờ: được người dòm ngó đến mình.
– 19 giờ đến 21 giờ: có lộc thực mang đến.
– 21 giờ đến 23 giờ: có kẻ vu cáo mình đến tụng đình.

Bài viết khác

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nội dung mới nhất