33 C
Ho Chi Minh City
Monday, March 27, 2023

Buy now

Aries - Bạch Dương - Dương Cưu
Bạch Dương
Kim Ngưu - Taurus
Kim Ngưu
Song Tử - Gemini
Song Tử
Cự Giải - Cancer
Cự Giải
Sư Tử - Leo
Sư Tử
Xử Nữ - Virgo
Xử Nữ
Thiên Bình - Libra
Thiên Bình
Thiên Yết - Scorpio
Bò Cạp
Nhân Mã - Sagittarius
Nhân Mã
Ma Kết - Capricorn
Ma Kết
Bảo Bình - Aquarius
Bảo Bình
Song Ngư - Pisces
Song Ngư

XEM CHI TIẾT TỬ VI 12 CUNG HOÀNG ĐẠO

XEM TỬ VI CUNG DƯƠNG CƯU - ARIES (21/03 - 19/04)

Năm 2022

Nam

Nữ

Xếp hạng theo cung hoàng đạo

XEM TỬ VI CUNG KIM NGƯU - TAURUS (21/04 - 20/05)

Năm 2022

Nam

Nữ

Xếp hạng theo cung hoàng đạo

XEM TỬ VI CUNG SONG TỬ - GEMINI (21/05 - 21/06)

Năm 2022

Nam

Nữ

Xếp hạng các cung hoàng đạo

XEM TỬ VI CUNG CỰ GIẢI - CANCER (22/06 - 21/07)

Năm 2022

Nam

Nữ

Xếp hạng các cung hoàng đạo

XEM TỬ VI CUNG SƯ TỬ - LEO (23/07 - 22/08)

Năm 2022

Nam

Nữ

Xếp hạng theo cung hoàng đạo

XEM TỬ VI CUNG XỬ NỮ - VIRGO (23/08 - 22/09)

Năm 2022

Nam

Nữ

Xếp hạng theo cung hoàng đạo

XEM TỬ VI CUNG THIÊN BÌNH - LIBRA (23/09 - 23/10)

Năm 2022

Nam

Nữ

Xếp hạng theo cung hoàng đạo

XEM TỬ VI CUNG BÒ CẠP - SCORPIO (24/10 - 23/11)

Năm 2022

Nam

Nữ

Xếp hạng theo cung hoàng đạo

XEM TỬ VI CUNG NHÂN MÃ - SAGITTARIUS (23/11 - 21/12)

Năm 2022

Nam

Nữ

Xếp hạng theo cung hoàng đạo

XEM TỬ VI CUNG MA KẾT - CAPRICORNUS (22/12 - 19/01)

Năm 2022

Nam

Nữ

Xếp hạng theo cung hoàng đạo

XEM TỬ VI CUNG BẢO BÌNH - AQUARIUS (20/01 - 18/02)

Năm 2022

Nam

Nữ

Xếp hạng theo cung hoàng đạo

XEM TỬ VI CUNG SONG NGƯ - PISCES (19/02 - 20/03)

Năm 2022

Nam

Nữ

Xếp hạng theo cung hoàng đạo