28 C
Ho Chi Minh City
Saturday, March 25, 2023

Buy now

Tự nhiên trong người phát hồi hộp, như lo sợ một chuyện gì. Tim đập liên hồi, đầu óc xáo trộn. Đó là một điềm báo tin, dĩ nhiên cũng có lành, cũng có dữ.

– 23 giờ đến 01 giờ: có người chờ mong trong cuộc ân tình.
– 01 giờ đến 03 giờ: tai hoạ bất ngờ, đề phòng có kẻ phao vu.
– 03 giờ đến 05 giờ: có người mời ăn uống.
– 05 giờ đến 07 giờ: có khách sang đến, lợi vào.
– 07 giờ đến 09 giờ: tin vui, tài lộc tới tấp, thử mua vé số.
– 09 giờ đến 11 giờ: gặp chuyện tâm tình, có cơ thành tựu.
– 11 giờ đến 12 giờ: có sự hội họp ngẫu nhiên, tiền vào nhà.
– 13 giờ đến 15 giờ: duyên bất ngờ, thơ mộng nhưng không thành.
– 15 giờ đến 17 giờ: tin từ xa về, vui vẻ.
– 17 giờ đến 19 giờ: có người trong thân đến thăm và giúp đỡ.
– 19 giờ đến 21 giờ: có người rủ hùn hạp, lợi vào, nên nhận.
– 21 giờ đến 23 giờ: tai nạn có thể xảy ra, hung tin.

Bài viết khác

Nội dung mới nhất